קורס עורכי בקשה להיתר בנייה ישן 1

מפרט שיעורים

שיעור 1

תב"ע= תוכנית מפורטת (ת.ב.ע) – תכנית הקובעת בפרוט רב את יעודי הקרקע ומגבלות הבניה של שכונה ‏או של אזור מוגדר בישוב,עד לרמת המגרש הבודד.‏

מושגים בסיסים באדריכלות ובירוקרטיה קווי מגרש וקווי בניין, אחוזי בנייה, תכסית שטח עיקרי, שטח שירות ועוד מושגים.

שיעור 2

מזה גרמושקה?

גרמושקה, מה כוללת: דף ראשון, חישובי שטחים, מדידה, תכניות, חתכים, חזיתות, ממ"ד.

טיפים להכנת גרמושקה.

שיעור 3

מהי מערכת רישוי זמין? למה היא נועדה, איך עובדים איתה

בקשה לתיק מידע, מה היא כוללת: פרטים אישיים של היזם, תמונות המבנה, מספר תיק מנהל מדידה ועוד

כרטיס חכם למערכת, חובה, איך משיגים כזה

שיעור 4

üבקשה להיתר בנייה, מה היא כוללת: אישור הג"א, אישור מנהל, טופסולגיה, גרמושקה מתוקנת ע"פ דרישת הועדה, חתימות, ועוד.

üמתנות שוות: חוברת הדרכה של כל החומר שנלמד, פגישת עבודה איתי,

 

פרטים נוספים https://lp.vp4.me/8xts

 

מחכה לכם בקורס

 

    שניפגש לקפה?

    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני