מילון מונחים

א

 • אדריכל או ארכיטקט עוסקת בתכנון החלק החיצוני של המבנה, בין אם מדובר בבית פרטי, בניין מגורים או מבנה ציבורי. מתמחה לעתים בתכנון עירוני, אדריכלות נוף ואדריכלות פנים.
 • אבן הראשה – האבן העליונה בקשת – אבנים [שאם מסירים אותה,הקשת נופלת כולל מה שמעליה].‏

ב

 • בטון – חומר בניה המורכב מאגרגטים גסים, מחול וממים,בתוספת ערבים לשיפור תכונותיו
 • בטון מזוין – בטון המחוזק במוטות וברשתות פלדה,לשיפור עמידותו בכפיפה ובמתיחה.‏
 • בניה טרומית –  בניה שמרבית מרכיביה,בעיקר השלד, מיוצרים במפעלים תעשיתיים ומובאים ‏להרכבה באתר. ‏
 • בטקל –  בטון בעל משקל מרחבי נמוך ותכונות של בידוד תרמי, עקב כליאת בועות אויר בתוכו. ‏משמש ליצירת שיפועים בגג שטוח.‏
 • בניה רטובה – בניה מסורתית, הכוללת יציקת בטון באתר, בנית קירות פנים וחוץ מבלוקים או ‏איטונג, לבני- חרס או סיליקט,קירות אבן, פלטות בטרום, ריצוף ידני באריחים ע"ג טיט וכיו"ב. ‏
 • בניה קלה – בניה מתועשת בחומרים קלים,כגון פלדה, לוחות גבס, עץ, אלומיניום, זכוכית ‏וחומרים פלסטיים.‏
 • בניה מתועשת – בנייה המתבססת ברובה או כולה על אלמנטים המיוצרים במפעלים ומורכבים באתר‏
 • בעל זכויות – בעל זכויות חכירה (חוכר), שכירות או הרשאה לשימוש בקרקע, או
  בעל זכות אחרת במקרקעין.

ג

 • גרמושקה – היתר בנייה בשמו העברי- גרמושקה היא תוכנית הבית שלך שמוגשת ראשית למועצה המקומית/או לעירייה.כדי להכין את הגרמושקה, מעבר לתוכנית הבית, האדריכל או אתה (תלוי בהסכם), צריכים חתימה של הג"א לגבי הממ"ד, חתימה של בזק על התוכניות, חתימה של השכנים בשטח הצמוד, חתימה של המהנדס על התוכניות ובחלק מהועדות המקומיות גם דורשים על התוכניות הצגה של פתרונות למיקום המנועים של המזגנים.
  הגרמושקה מוגשת לעייריה/מועצה המקומית. העירייה בודקת את התוכנית וחותמת עליהם במידה ונמצאו מתאימות. לעיריה/מועצה יש לשלם סכום שנקבע עפ"י החלטתה בד"כ לפי חישובים של מטרים בנויים.
 • גג קל – כינוי לגג לא מסיבי [לא מבטון מזויין] אלא גג רעפים,או גג מחומרים קלים אחרים
 • גומחה – חלל שקוע בקיר
 • גזוזטרה – חלק מהבניין המוקף בקיר/קירות ובלבד שלפחות רבע מהיקפו פתוח כלפי חוץ ומוגן על ידי מעקה
 • גזית [אבן גזית]‏ – אבן מסותתת
 • גילוון – ציפוי אלמנטים מברזל בשכבת אבץ להגנה מפני חלודה [קורוזיה]‏
 • גלריה – תקרת ביניים, כגון:יציע בחנות או בבית קולנוע או במבנה אחר, עזרת נשים בבית כנסת, וגם: חנות לתמונות ולמוצרי ‏אמנות, מעין תערוכה מתמדת

ד

 • דמי היתר – הסכום שעל החוכר לשלם למינהל כתנאי למימוש זכויות בקרקע,
  שלא הוענקו לו לפי חוזה החכירה שבידו, בהתאם לנהלי המינהל.
 • דמי הסכמה – תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס.
 • דמי חכירה ראשוניים (דח"ר) – סכום חד פעמי השווה לחלק מערך הקרקע,
  ששילם החוכר למינהל (או שנזקף לזכותו) בעת רכישת זכות החכירה.
 • דמי חכירה שנתיים (דח"ש) – תשלום שמשלם החוכר למינהל מדי שנה בשנה,
  במהלך כל תקופת החכירה, בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.

ה

 • הסכם פיתוח (חוזה פיתוח) – הסכם המייעד קרקע לבנייה במטרה ובתנאים שהמינהל
  אישר. בהתקיים תנאיו, זכאי היזם להתקשר עם המינהל בחוזה חכירה.
 • היטל השבחה  – תשלום לרשות המקומית בעבור עליית שווי המקרקעין בעקבות
  אישור תכנית מפורטת או שינוי בתכנית הקיימת. גובה היטל ההשבחה נקבע
  למחצית מערך ההשבחה, כלומר, חצי מההפרש בין שווי המקרקעין בשימוש החדש
  לבין שוויו בשימוש הקודם.
 • העברת זכות החכירה – העברתה של זכות חכירה במקרקעין בשלמותה או בחלקה או
  הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה.
 • היוון דמי חכירה שנתיים – סך התשלומים העתידיים למינהל, עבור תקופת החכירה
  או יתרתה בתשלום חד-פעמי מראש.

ו

 • (רשות סטטוטורית) ועדת תכנון – לפי משמעותה בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה ‎1965.

ז

 • זכוכית בידודית – זיגוג כפול עם מרווח אויר כלוא ויבש או גז,להשגת בידוד טרמי ואקוסטי משופר.
 • זכוכית בטיחות – זכוכית בעלת עמידות גבוהה למכה וללחץ, הודות לחיסום בחום ,או להדבקה ‏בשכבות.‏
 • זמלה – מסגרת מוחלקת סביב הקפה של אבן בניה מסותתת.
 • זרבובית – צינורית לניקוז מים מגגון או ממרפסת.‏
 • זיז [גם:קונזול] – חלק מתקרת הבניין או מן הקורה, הנמשך כלפי חוץ, עם ריתום במוצאו, וחופשי ללא עיגון בקצה החיצוני‏ ‏
 • זכוכית שכבות [גם: זכוכיתבטיחות-שכבות] – שכבות זכוכית מודבקות, עמידות גבוהה בהולם +יצירת מחסום נגד נפילה לאחר שבירתה
 • זקיף – מוט אנכי או באגד/מסבך

ח

 • חוכר – בעל זכות החכירה בתוקף חוזה בר תוקף עם המינהל.
 • חוזה חכירה (הסכם חכירה) – הרוכש דירה, בית, חנות, בית מלאכה או כל נכס אחר על
  אדמות המנוהלות על ידי המינהל חותם על חוזה חכירה עם המינהל. חוזה זה מבטיח
  את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה) אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי
  מדינת ישראל קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.

ט

 • טאבו – לשכות מרשם המקרקעין במשרד המשפטים.
 • טופס 4 – טופס לקראת סיום הבנייה המאפשר חיבור הבניין לתשתיות הנדסיות [חשמל תקשורת וכו'] וקבלת תעודת גמר ‏מהרשות המקומית
 • טופס 5 [גם:תעודת גמר (ג' ו – מ' סגולות)]‏ – אישור רשות הרישוי כי הבניין גמור
 • טיח – חומר לכיסוי הבנייה, עשוי בהרכבים שונים – טיח צמנטי, טיח גבס, טיח אקרילי, ועוד

י

 • יסודות (סוגים) – יסוד עובר, פלטה, דוברה , כלונסאות, מיקרופייל.‏‏
 • יסוד [גם:בסיס] – חלק משלד הבניין, המצוי מתחת לעמוד "הצומח" ממנו,והמקשר בין הבניין לבין הקרקע
 • יסוד בודד – יסוד לעמוד בצורת פלטה מלבנית (תיבה) או בצורת פירמידה על תיבה, בעומק לא רב, מקובל בעיקר בחול ובקרקע ‏סלעית
 • יסוד נמשך – שורת יסודות בודדים מחוברים זה לזה, או יסוד מתחת לקיר, לרוב בעומק לא רב,כיסוד הבודד

כ

 • יסודות (סוגים) – יסוד עובר, פלטה, דוברה , כלונסאות, מיקרופייל.‏‏
 • יסוד [גם:בסיס] – חלק משלד הבניין, המצוי מתחת לעמוד "הצומח" ממנו,והמקשר בין הבניין לבין הקרקע
 • יסוד בודד – יסוד לעמוד בצורת פלטה מלבנית (תיבה) או בצורת פירמידה על תיבה, בעומק לא רב, מקובל בעיקר בחול ובקרקע ‏סלעית
 • יסוד נמשך – שורת יסודות בודדים מחוברים זה לזה, או יסוד מתחת לקיר, לרוב בעומק לא רב,כיסוד הבודד

ל

 • לבנים – אלמנט בנייה, מחומרים שונים: לבנים מיובשות מחימר, לבנים שרופות מחרס, לבני סיליקט, ועוד.‏
 • לקט [אבן לקט] – אבן פראית [לא מסותתת]

מ

 • מגרש – רכישת מגרש לבניה עצמית הוא תהליך מורכב הדורש היכרות ומידע עם הפרוצידורות והבירוקרטיה הקיימת בישראל. זוגות רבים חולמים על רכישת מגרש עליו יוכלו להקים את בית חלומותיהם, שליו יוכלו לבנות בית ולהנות מגינה פרטית כפי שהם מתכננים ולא יקבלו דירה מקבלן אותה תכנן אדריכל לא תמיד לטעמם או בהתאמה לצרכי משפחתם.
 • מהנדס – בתחום ההנדסה האזרחית, מהנדס המבנים, נקרא גם קונסטרוקטור. תפקידו לתכנן מבני מגורים, מבנים ציבוריים, גורדי שחקים, אולמות, גשרים, מבני תעשייה ואחסנה, ממגורות, מגדלי מים ועוד. תוך התחשבות בחוזק המבנה המיועד, יציבותו, ביסוסו ועמידתו בהטרחות שונות כולל רוח ורעידות אדמה, שיקולי חסכון במשקל ועלות ושיקולי ביצוע. בחירת שלד המבנה החומר ושיטת הבנייה. תהליך תכנון פרויקטים הנדסיים מבניים כולל שלבים עיקריים אלו: מחקר, עיצוב, בדיקות והבנייה. הינו גורם בכיר בצוות התכנון הכולל גם אדריכלים, מהנדסי הידרוטכניקה, מהנדס חשמל, מהנדסי תחבורה ומומחים בהנדסת הסביבה ומתכננים אזוריים ואורבניים. על מהנדס המבנים מוטלת האחריות לבטיחותו, חוזקו ויציבותו של המבנה. במרבית הפרויקטים בבניה, מהנדס המבנים עוסק בתכנון הקונסטרוקציה מבחינה מעשית, טכנית, האדריכל עוסק בתכנון המבנה מבחינה חזותית, והתאמתו לסביבה וללקוחותיו.
 • מקרקעי ישראל – שטחה של מדינת ישראל כ-‎22 מיליון דונם.
  כ-‎93% משטח זה הם מקרקעי ישראל, דהיינו מקרקעין בבעלות מדינת ישראל,
  קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח.
 • מקרקעין – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה חיבור של קבע.
 • משכנתא – משכנתא משמשת כערבות להבטחת החזר הלוואה.
  במקרה שהלווה אינו פורע את חובו, ההלוואה יכולה להפרע על ידי מימוש הנכס הממושכן.
  משכנתא היא משכון על מקרקעין, הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין (מלווה עשוי להיות בנק,
  חברת ביטוח או גורם אחר). כל זמן שהנכס לא רשום בטאבו, המינהל נותן התחייבות לרישום
  הערת אזהרה בעת רישום הנכס בטאבו.

נ

 • נחלה – קרקע חקלאית הכוללת בתוכה מגורים ומשק חקלאי, בתוך יישוב המאורגן
  באגודה חקלאית שיתופית או מחוצה לו. נמסרה לצורך פרנסת ומגורי מתיישב ומהווה
  יחידה משקית חקלאית אחת, אשר את גודלה קבע שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל
  התכנון שליד משרד החקלאות, ואשר הוחכרה לו בתנאים הנהוגים במינהל לגבי נחלות.
 • נכס – מקרקעין שבניהול המינהל: בבעלות מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קק"ל.

ס

 • סקיצה ראשונית – תכנון ראשוני של הבית.

ע

 • עיצוב פנים או: אדריכלות פנים – עוסק בכל הקשור לחלל הפנימי של הבית: חלוקת החלל לחדרים, תכנון העמדת הריהוט בחדרים, תכנון מטבח וחדרי ריצה, תכנון תאורה והשילוב בין הפריטים השונים בחלל – צבעים, רהיטים, תאורה וכיוב'.עיצוב הפנים מתייחס ראשית לאדם בתוך הסביבה הבנויה, לצרכיו הפיסים והנפשיים, בביתו, במשרד, במקום הבילוי, במרפאה, בבנק, במוזיאון ובכל מבנה או חלל אחר. צורכי האדם, בהיבט עיצוב הפנים, מתחילים בצרכים החברתיים והמשפחתיים הכללים כגון פרטיות, אירוח, וכדומה, ועד לצרכים הפיזיים הפשוטים ביותר של האדם כגון גישה נוחה לנייר הטואלט.
 • עסקה – כל פעולה או התחייבות כלשהי: הסכם רכישה, הסכם מכר, הסכם חליפין,
  הסכם חכירה, הסכם פיצויים בקרקע או בכסף, הסכם שכירות, הסכם פיתוח,
  הסכמי הרשאה, זכות הנאה, התחייבויות למשכנתאות, אופציות, הקפאות,
  זכויות קדימה, הערות אזהרה וכל אזהרות והתחייבויות אחרות שיש בהם
  קביעת כל זכות בנכסים, שנוצרו לפי מסמך בכתב.

פ

 • פנג שוואי – היא שיטה סינית עתיקה לארגון חפצים ומבנים על מנת להגיע להרמוניה עם הטבע – שיטה שעמדה בבסיס הדת הטאואיסטית.משמעות השם "פנג שווי" בסינית היא "רוח ומים". מקורו של השם בציטוט מספר הקבורה הסיני האומר: "הצ'י מתפזר ברוח ונאסף על גבולות מקווי מים".

צ

 • צמנט – אבקה מאדמת חרסית וסלעי גיר המשמשת למלט, ביטון ומוצריהם
 • צמר סלעים – חומר מסיבי מסלעים בעל תכונות בידוד גבוהות
 • צמנטבורד – לוחות העשויים מסיבי עץ ושילוב עם מלט, כאשר החומרים עברו בערה בתנור. ניתן לראות כיום את לוחות הצמנט-בורד בבנייה קלה, או בבנייה ועבודה בחדרים רטובים כמו בחדרי אמבטיה. ישנם מספר שימושים בלוחות אלו כגון חיפוי קירות, בניית קירות חוץ (בעיקר למחסנים) וקירות באזורים רטובים

ק

 • קו בניין – קו תאורטי במגרש, המבטא את גבול פריסתו של הבנין, על פי התכנית המפורטת.‏
 • קונסטרוקציה – תורת החוזק, מכלול התכנון המתייחס ליציבותו ולחוזקו של המבנה

ר

 • רשות מקומית – אחת או יותר מהרשויות הבאות: עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.

ש

 • שינוי בניצול אחוזי הבנייה במגרש – שינוי באחוזי הניצול פירושו תוספת אחוזי
  ניצול על אלו המאושרים על פי תכנית בנין העיר במסגרת היעוד הקיים.
 • שינוי ייעוד המגרש –שינוי ייעוד משמעותו – שינוי מטרת החכירה המקורית,
  למשל: הקמת מבנה תעשייה או בית מלון במקום בית מגורים.
 • שינוי ניצול/ייעוד – "עסקת שינוי יעוד וניצול הינה": הגדלת זכויות בנייה שאינה בגדר "תוספת בנייה". בתעסוקה: בעקבות מימוש העסקה יוגדלו אחוזי הבנייה למעלה מפי שניים מאחוזי הבניה הכוללים הקיימים.
  "שינוי ניצול": הגדלת זכויות בנייה מעבר למה שמקנה חוזה החכירה הקיים. (בנוגע להגדלת זכויות במסגרת החוזה הקיים ראו הגדרת "תוספת בניה" להלן). "שינוי יעוד": שינוי יעוד המקרקעין ממה שמוגדר בחוזה החכירה ליעוד אחר עפ"י תב"ע תקפה.

ת

 • תוספת בנייה – תוספת שטח בנייה למבנה קיים, המשמשת למטרת
  החכירה המקורית, וכן הקמת יחידת דיור נוספת, ובלבד שיתקיימו
  התנאים הבאים:
  א. בבניה צמודת קרקע למגורים – לא תתוסף , בעקבות מימוש תוספת הבניה, יותר מיחידה אחת.
  ב. בתעסוקה-תעשייה, משרדים, מסחר ומלונאות-תוספת הבנייה תהא
  במסגרת הרחבת המבנה הקיים, ובעקבות מימושה לא יגדלו אחוזי הבנייה במגרש למעלה מפי שניים. (ראו החלטת מועצה 1186)
 • תוכנית מתאר ארצית – תכנית הקובעת ברמה הארצית את יעדי התכנון בכל התחומים, ‏כגון:התישבות, דרכים ,יעור וגנים לאומיים, בתי עלמין ,תחנות תידלוק, פיתוח חופים וכו'. לכל ‏יעד יש תכנית נפרדת. ‏
 • תוכנית מתאר מחוזית – תכנית המציגה ע"ג תשריט משולב אחד את כל שימושי הקרקע ‏המתוכננים במחוז.
 • תוכנית מתאר מחוזית – כנ"ל, אך עבור ישוב או אזור וברמת פרוט גבוהה. ‏
 • תוכנית מפורטת (ת.ב.ע) – תכנית הקובעת בפרוט רב את יעודי הקרקע ומגבלות הבניה של שכונה ‏או של אזור מוגדר בישוב,עד לרמת המגרש הבודד.‏ ‏
 • תוכנית בינוי – תכנית המציגה במפורט תכנון של מערכות תשתית ובניה בשלושה ממדים, לרבות ‏גושי מבנים, נטיעות, בניני ציבור, גינון,מתקנים הנדסיים וכו'.‏

 

להשארת פרטים לתוכנית ליווי מקצועי

מילון מונחים
 • עינב ושרון דידי פקיעין החדשה

  וזה המטבח שלייי, תודה על הליווי והתכנון המושלם עד הפרט האחרון, וכמובן על תכנון כל הבית.

 • עטרה וערן סבן קיבוץ גשר הזיו

  במשך שנתיים רק תכננו שהכל ייצא מושלם ולפי מה שרצינו, היום עוד שנייה לפני הכניסה לבית אני שמחה שהבית שלי יצא כמו שרציתי ללא פשרות, חן, אדריכלית ומעצבת מקסימה ונעימה מקשיבה ותורמת את הידע שלה למבנה.

 • הדר ונועם סוחריאנו כפר הורדים

  ברצוני להוקיר תודה לחן האדריכלית המקסימה אשר ליוותה אותנו כשנה וחצי בכל תהליך הבנייה. חן מלאת מוטיבציה, אנרגטית, אדיבה ומקצועית ביותר. בעלת ידע נרחב בתחום ורצון תמידי לרכוש ידע נוסף. הפכה את התהליך המייגע לחוויה נהדרת והתוצאה הסופית היא הכי טובה שיכולנו לבקש, בית חלומותינו.

 • מיה בן שושן קלינקה בנהריה

  נהנית ונהנים מאוד מהעיצוב הרגוע, הנעים והמותאם כל כך לצרכים... כיף להיזכר בדרך שנעשתה!

 • שילון ולירון רחום מושב עמקה

  היי חן, ברצוני לומר לך המון המון תודה על כל התהליך בניית הבית שלנו! על זה שתמכת בנו לאורך כל הדרך, על עמידות בזמנים, הסובלנות והיחס האישי והמקצועי וזה לא מובן מאליו!

 • קרן ושי לוי נהריה

  חן איזה מרגש כאילו רק אתמול התחלנו את השיפוץ! תודה על חוויה שלא נגמרת. לימדת אותי המון על חללים ועיצוב היה תענוג לעבוד איתך ועדיין לא סיימנו כי אין סוף לבית!!!! את מעצבת מעולה ואמליץ בחום עליך תמיד!!! תודה רבה על דרך שהתחילה לפני שנה וכנראה שלא תסתיים בקרוב…. אוהבת אותך!

דילוג לתוכן